(+34) 693 34 03 84

info@zulicar.rent

Home » Általános Bérleti Feltételek

Általános Bérleti Feltételek

A bérleti szerződés megkötésekor Bérlő köteles bemutatni

– jogosítványát (minimum két éves)
– személyi igazolványát vagy útlevelét
– NIE számát (ha van)
– lakcímkártyáját

A személygépkocsi használata:

 1. Bérlő elismeri, hogy a gépjárművet közlekedésre alkalmas és megfelelő műszaki állapotában vette át, az összes szükséges dokumentummal és kötelező segédeszközzel ellátva.
 2. Bérlő vállalja, hogy a gépkocsi jó állapotát megőrzi
 3. Továbbá bérlő vállalja, hogy a Spanyolországban érvényes közlekedési szabályokat betartja, (különös tekintettel a sebességkorlátozásokra és parkolási szabályokra) illetve:
 • A járművel nem hagyhatja el Andalúziát, (de Andalúziában km korlátozás nélkül használható) Gibraltárra megengedett a belépés.
 • A gépkocsit nem használja semmilyen ipari vagy kereskedelmi céllal, üzletszerű személy-, vagy áruszállításra
 • Nem adja tovább bérbe semmilyen harmadik személynek és nem adja oda használatra más személynek
 • Nem engedélyezi, hogy a szerződésben kijelölt, felhatalmazott személyen kívül más személy vezesse a gépkocsit
 • Nem vezeti és nem hagyja, hogy vezessék a gépjárművet alkohol, drog vagy gyógyszerek hatása alatt. (melyek csökkentik a vezető koncentrációs képességét)
 • Nem vesz részt a gépjárművel semmilyen sport- vagy versenyszerű eseményen
 • Nem manipulálja, nem módosítja a jármű semmilyen alkatrészét. Ha bármilyen szokatlan dolgot tapasztal a jármű működésével kapcsolatban (pl.: korábbitól eltérő hang hallatszódik; a műszerfalon kigyullad valamelyik hibajelző lámpa; hűtő vagy kenő folyadék elfolyása látható; vízhőmérséklet túlzottan megemelkedik, gőzölés, füstölés látható) köteles a járművel azonnal megállni és a lehető legrövidebb időn belül jelezni észrevételeit a bérbeadó felé, ennek elmaradása esetén a járműben keletkező károk a bérbevevőt terhelik. (A járműveket tökéletes műszaki állapotban adjuk át, nagyon gondosan szervizelve, de kivédhetetlen műszaki hiba bármikor felléphet. Azt kérjük, hogy egy esetleges nyilvánvaló meghibásodás esetén, ne addig legyen hajtva az autó, amíg szét nem esik a motor)
 • Bérbeadó semmilyen esetben nem járul hozzá a jármű más műhelybe való elviteléhez vagy bárki más általi manipuláláshoz, az ebből adódó károk a bérbevevőt terhelik
 • Nem szállít több utast mint amennyit a gyártó és az érvényben levő törvények engedélyeznek, ezek a gépjármű dokumentumaiban fel vannak tüntetve
 • Megfelelően őrzött, biztonságos helyen parkolja a gépkocsit amikor használaton kívül tárolja. Egyszerű parkolás esetén is köteles körültekintően parkolóhelyet választani, a járművet védeni a lopásveszélytől, értékek benthagyása nélkül a járművet minden esetben felhúzott ablakokkal lezárt ajtókkal magára hagyni.
 • A szükséges adalékanyagokkal, kiegészítő tartozékokkal védi a gépjárművet amikor erre szükség van, például fagyásgátló, hólánc használata, stb., illetve előre jelzi Bérbeadónak ha szélsőséges körülmények között tervezi használni a járművet. (pl.: télen Sierra Nevadában… stb.)
 • Az erre a szerződésben megjelölt helyen, napon és órában visszaszolgáltatja a gépkocsit, ha valamilyen oknál fogva ezt nem tudja teljesíteni, előzetesen telefonon kell értesítenie bérbeadót illetve minden megkezdett újabb nap bérleti díját köteles megfizetni 50%-os felárral növelten.

 

Tankolás

A járművet Bérbeadó teli tankkal adja át, a bérlési időszak végén Bérbevevő teli tankkal köteles visszaadni. Amennyiben nem teli tankkal történik a visszaszolgáltatás, Bérbeadó felszámítja a hiányzó üzemanyagot piaci áron. A bérlés teljes időszaka alatt Bérbevevő köteles fokozottan odafigyelni a jármű megfelelő üzemanyaggal való tankolására. Amennyiben véletlenül nem a megfelelő üzemanyaggal tankolja meg a járművet, köteles azonnal leállítani a motort és haladéktalanul értesíteni Bérbeadót. Minden ebből fakadó kárt Bérbevevőt terheli.

 

Megtérítendő költségek, melyek a bérlőt terhelik:

 • A gépkocsi dokumentumainak elvesztése: 250 €
 • A jármű kulcsának elvesztése: 150 €
 • A gépkocsi kerekeinek vagy bármilyen más tartozékok elvesztése esetén, ezek beszerzési költségének megtérítése
 • A jármű nem rendeltetésszerű használatából eredő direkt vagy indirekt károk, különös tekintettel:

-motor, sebességváltó túlerőltetése
-kuplung, gumik elkoptatása, elégetése;
-tükrök, antenna, kapcsolók letörése;
-kárpitok, műanyag felületek felsértése, beszennyezése

 • jármű alkatrészeinek bármilyen manipulálásából, módosításából eredő károk
 • A járműben esetlegesen okozott fenti károk javítási/tisztítási költsége a jármű visszavételekor, felmérés után, levonásra/felszámításra kerülnek
 • Közlekedési büntetések kifizetése az érvényben lévő Közlekedési Szabályok megsértéséből adódóan; ezen szabályokat a helyi, városi hatóságok állapítják meg
 • Esetleges bírósági eljárások díja mely bérlő által elkövetett, a gépkocsi bérlése során felmerült bármilyen szabálysértésből vagy más eseményből adódnak

 

Bérleti díjak:

A szerződés megkötésekor fizetendő előre, készpénzben, a teljes bérleti időtartamra.

Járművek bérleti díjai:

május 01-szeptember 30.:

– ‘Kis’ kategória: 25 €/nap
– ‘Normál’ kategória: 30 €/nap
– ‘Normál automata’ kategória: 35 €/nap
– ‘Családi’ kategória: 45 €/nap

október 01-április 30.:

– ‘Kis’ kategória: 20 €/nap
– ‘Normál’ kategória: 25 €/nap
– ‘Normál automata’ kategória: 30 €/nap
– ‘Családi’ kategória: 40 €/nap

Gyerekülések bérleti díja:
2 €/nap (egész évben)

Navigációs készülékek bérleti díja:
3 €/nap (egész évben)

(Az árak az ÁFA-t tartalmazzák)

 

Óvadék:

Szerződés megkötésekor Bérlő óvadékot fizet, mely biztosítékul szolgál Bérlő által Bérbeadónak esetlegesen okozott károkért. A bérlet végén Bérbeadó az óvadékot visszafizeti, kivéve Bérlő károkozásának vagy egyéb tartozásának esetét. Bérbeadó nem köteles addig az óvadékot visszafizetni, amíg Bérbevevőnek bármilyen tartozásával függő kérdés áll fenn.

Óvadék összege:

– ‘Kis’ és ‘Normál’ kategóriák: 150 €
– ‘Családi’ kategória: 200 €

 

Biztosítások:

A járművek 150 € önrészt tartalmazó full biztosítással kerülnek bérbeadásra, ez alól a családi kategória a kivétel, melynek önrésze 200 €. A bérleti díjak ezt a biztosítást már tartalmazzák.

 

Balesetek:

Bármilyen káresemény vagy baleset fennállása esetén bérlő a lehető leghamarabb értesíti bérbeadót ennek megtörténtéről. Vállalja, hogy ilyen esetben együttműködik úgy Bérbeadóval mint a gépjármű biztosító társaságával bármilyen reklamáció hátterének oknyomozásában, kiderítésében illetve védelmében, akár feljelentőként akár feljelentettként vesz részt ebben; szükség esetén, egy esetleges eljárásban, Bérbeadó részére közjegyző előtt meghatalmazást ad saját legális képviseletére. Bérlő a fentiekben felsorolt eseményekkel kapcsolatban különösképpen kötelezettséget vállal a következőkre:

 • A másik fél összes adatainak beszerzésére, vonatkozik ez úgy a gépkocsira, mint annak vezetőjére, a történtek részletes összefoglalására és ezekről faxon vagy telefonon értesíti Bérbeadót
 • Nem ismeri el saját bűnösségét szubjektív kritériumokra hivatkozva, illetve semmilyen esetben nem adja írásba feltételezett saját felelősségének elismerését
 • Kéri a hatóságok megjelenését ha egyértelműen megállapítható a másik fél felelőssége/bűnössége
error: !!! Protected content !!!