(+34) 693 34 03 84

info@zulicar.rent

Home » Közlekedés » A rend szervei Spanyolországban

A rend szervei Spanyolországban

Spanyolországban három rendőri szerv működik egymás mellett, illetve egymással karöltve, de saját hatáskörökkel. Például kisebb településeken csak kicsi Guardia Civil őrsöket fogunk találni, míg a nagyobb településeken már a Policía Local és Policía Nacional együtt gondoskodik a rend védelméről. A településeken kívüli területek felügyeletét szintén a Guardia Civil látja el. A hagyományos közúti ellenőrzéseket a Policía Local és a Guardia Civil végzi (okmányok, járműbiztosítások ellenőrzése, szondáztatás: alkohol és drog ellenőrzés), míg a Policia Nacional bűnügyi szempontból végez ellenőrzéseket az utakon.

Policía Local (lsd. még, mint: Policía Municipal vagy Guardia Urbana):
helyi rendőrség, az adott település közlekedési, rendfenntartási, illetve az önkormányzat adminisztratív ügyeiben jár el, helyszínt biztosít, segíti más szervek munkáját.

 

Policía Nacional:
nemzeti rendőrség, a belügyminisztérium alá tartozik, fő feladatai: Az
50,000 főnél nagyobb települések közrendjének fenntartása, nyomozás, büntetőeljárás, valamint a terrorizmus, a kábítószer, és a bevándorlás kérdéskörei.

 

Guardia Civil:
nemzeti szinten a közbiztonság legnagyobb szerve. Az alkotmány szerint
elsődleges feladata megvédeni a spanyolok szabadság- és egyéb jogaiknak szabad gyakorlását, védeni a közbiztonságot.
Az 50,000 főnél kisebb települések közrendjének védelme („csendőrség”), illetve a nemzeti rendőrség alá NEM tartozó területek ellenőrzése, védelme tartozik a feladatai közé:
városokon kívüli területek, (pl.: az autópályákon: Gurdia Civil Trafico- autópálya-rendőrség), az országhatárok (határőrség), felségvizek ellenőrzése, védelme, (tengeri vízirendőrség) illetve ezekkel összefüggésben a terrorizmus, kábítószer, bevándorlás kérdéskörei. Speciális területe a környezetvédelem, (Seprona – Servicio de Protección de la Naturaleza) a veszélyes hulladékok kezelésének ellenőrzése, veszélyeztetett fajok, természetvédelmi területek, vízkészletek, történelmi örökségek védelme. Mindezeken túlmenően a Guardia Civil feladatköre igen kiterjedt és sokrétű, a Policía Nacional-lal együtt, egymást kiegészítve látják el nemzeti szinten Spanyolország rendjének, biztonságának és értékeinek megóvását.

error: !!! Protected content !!!